«ME – i rettferdighetens navn.» Skrevet av lege Ingvard Wilhelmsen

16 feb

Bildetekst: DUALISMEN: Skillet mellom kropp og sjel, psyke og soma, er for lenge siden forlatt i den moderne medisin. Hvorfor skal dette være annerledes ved ME?

Hentet fra: Bergens Tidende, 16. feb 2011, side 33

Skrevet av lege Ingvard Wilhelmsen

Når det gjelder ME, finnes det i dag flere spørsmål enn svar.

FILOLOG DAG Sagstad Flø skrev 17.01. en kronikk i BT med tittelen «Tvilsomt utspill om ME». Innlegget kommenterer en artikkel jeg skrev 3.11. med tittelen «Ingen vet hva ME er».

Man skulle tro at en filolog som deltar i en offentlig debatt kunne sitere korrekt. Det gjør ikke filolog Flø. Det er stor forskjell på det utsagnet han tillegger meg, nemlig «ME er en tilstand som ingen vet noe om», og det jeg faktisk skrev, nemlig at «Ingen vet hva ME er».

Man skulle videre tro at dersom Flø vet hva ME er, så ville han dele denne kunnskapen med BTs lesere. Det gjør han ikke, av gode grunner. Flø vet ikke hva ME er, kun hva det ikke er. Han skriver, og det er jeg enig i, at «vitenskapen kjenner ikke foreløpig de nøyaktige årsaker til ME-tilstanden». Han nevner en rekke mulige forklaringsmodeller, som spriker i alle retninger. Det kan være et nevrologisk syndrom, men det kan også være en variant av Nevrasteni, eventuelt kan vi finne svaret i pågående forskning innen så forskjellige fagfelt som virologi, immunologi, endokrinologi, indremedisin og rehabilitering.

TYPISK NOK nevner ikke Flø all den psykosomatiske forskning som også foregår. Med andre ord: Ingen vet hva ME er – heller ikke Dag Sagstad Flø.

Flø påstår at jeg ikke skiller mellom årsak og virkning. Er det ikke akkurat det jeg gjør når jeg i min artikkel påpeker forskjellen på disponerende, utløsende og vedlikeholdende faktorer? Jeg uttalte i BT nett 3.11. at «De aller fleste kan komme seg ut av dette ved å jobbe med holdninger og atferd». Dette tolker Flø som at jeg i klartekst sier at «for de aller fleste pasienters vedkommende er ME-tilstanden forårsaket av pasientens holdninger». Hvem er det som blander årsak og virkning? Som sagt, ingen av oss vet hva som er årsaken. Når det har vist seg at kognitiv terapi har god effekt ved ME, så sier man ikke noe om årsaken, bare noe om hva som reduserer en del av de vedlikeholdende faktorene.

DUALISMEN, skillet mellom kropp og sjel, psyke og soma, er for lenge siden forlatt i den moderne medisin, men den lever i beste velgående i Fløs artikkel. Ved en rekke vanlige somatiske sykdommer, som for eksempel hjerneslag, diabetes og hjerteinfarkt, er det kjent at holdning og atferd hos pasienten kan ha stor betydning for livskvalitet og funksjon. De som har diabetes kommer lengst med en nøktern og realistisk holdning til sin livsstil og Insulin-dosering. For slagpasientene stilles det store krav til egentrening og optimisme for i størst mulig grad å redusere det langsiktige funksjonstap. Hvorfor skal dette være annerledes ved ME?

Flø gir inntrykk av at ME er en lidelse helt på linje med andre somatiske lidelser. Det er det ikke. Diagnosen bygger på rent subjektive opplysninger fra pasienten, noe som skiller den fra de fleste andre diagnoser innen somatikken. Flø hevder at ME trolig har fulgt mennesket fra de første tider og allerede er beskrevet i det gamle Egypt. Det tillater jeg meg å tvile på.

SELVFØLGELIG har mennesker til alle tider vært trette og hatt utmattelse, men ME slik vi kjenner det i dag er noe eget og relativt nytt. Det er riktig som Flø nevner at diagnosen fikk navnet Neurasteni av den 33 år gamle amerikanske legen George Beard i 1869. Begrepet slo først gjennom da Beard i 1880 utgav boken «A practical treatise on nervous exhaustion (neurasthenia)». Diagnosen beskrev en tilstand med utmattelse og tretthet forårsaket av et uttrettet nervesystem.

De første virkelig store epidemier med tretthet og utmattelse kom på slutten av 1800-tallet, og diagnosen Nevrasteni fikk raskt stor utbredelse, også i Europa. Diagnosen tapte mye av sin tidligere popularitet fra 1920-tallet, men er fortsatt en offisiell diagnose i WHOs diagnosesystem ICD-10 under overskriften «Andre nevrotiske tilstander», F 48.0 Nevrasteni.

DET ER OGSÅ riktig som Flø skriver at man har påvist en rekke både immunologiske og sentralnervøse forandringer hos enkelte pasienter med ME. Man må imidlertid ikke la seg forlede til å tro at dette sier noe om årsaken eller hva ME er. Dette kan like gjerne være følgetilstander og sekundærfenomen til langvarig sengeleie og manglende ytre stimuli, og sier ikke nødvendigvis noe om de utløsende faktorer.

Flø hevder at mine uttalelser «ikke er egnet til å gi et rimelig, balansert og dermed rettferdig inntrykk av ME-tilstandens situasjon i dag». Jeg vil hevde at Flø selv må ta inn over seg at når det gjelder ME finnes det i dag flere spørsmål enn svar.

FLØ SYNES å ha en positiv holdning til forskningen som drives på ME i Norge, og en av våre fremste eksperter på området, overlege og førsteamanuensis Vegard Bruun Wyller ved Kvinne- og barneklinikken på Rikshospitalet, ble intervjuet i VG 16.01. På spørsmål om det finnes behandling av ME svarer han: «Ja. Flere vitenskapelige undersøkelser har vist at både gradert aktivitetstilpasning (også kalt tilpasset treningsbehandling) og kognitiv terapi er trygge behandlingsformer som hjelper mange ME-pasienter». Jeg synes Flø også bør nevne slike undersøkelser.

Etter min mening er Dag Sagstad Fløs innlegg potensielt meget skadelig og uheldig. Dersom det blir tatt alvorlig av sterkt lidende personer med ME, kan det føre til at de unndrar seg behandling som har potensial i seg til å være både nyttig og skjebneforvandlende.

Reklamer

3 kommentar to “«ME – i rettferdighetens navn.» Skrevet av lege Ingvard Wilhelmsen”

 1. Tore Nicolai Fjelldal 13/12/2011 kl. 03:42 #

  Selv om jeg ikke har «valgt side» i debatten mellom Flø og Wilhelmsen vil jeg gjerne kommentere to klipp fra teksten over som jeg ikke får til å stemme med virkeligheten:

  «Diagnosen bygger på rent subjektive opplysninger fra pasienten, noe som skiller den fra de fleste andre diagnoser innen somatikken.»

  Det er i dag flere fysiske funn på ME, men liten eller ingen vilje til å se nærmere på disse: Skadete hvite blodceller, lekkasje av bestemte proteiner til spinalvæske, karakteristisk EEG, vevsskader i muskler mm, flekker på MR (alle dokumentert i videoforedrag av Komaroff 24 april 2010) http://www.masscfids.org/videofiles/Komaroff/Komaroff.html (for å få til lyd og video må du herje litt med tidsmarkøren under grunnet teknisk feil). Det er flere mer eller mindre konsekvente funn, og mønsteret er at hele kroppen rammes, kall det gjerne på cellenivå.

  «en av våre fremste eksperter på området, overlege og førsteamanuensis Vegard Bruun Wyller ved Kvinne- og barneklinikken på Rikshospitalet, ble intervjuet i VG 16.01. På spørsmål om det finnes behandling av ME svarer han: «Ja. Flere vitenskapelige undersøkelser har vist at både gradert aktivitetstilpasning (også kalt tilpasset treningsbehandling) og kognitiv terapi er trygge behandlingsformer som hjelper mange ME-pasienter». » (VG= LP-instruktør Live Landmark)

  Wyller er flink og har mye å fare med, men jeg synes han sorterer pasientene underlig, og jobber med forskningsresultater om å bli frisk av Lightning Process som ikke kommer fra denne verden. Jeg har funnet 1 som har hatt ME og er blitt frisk av LP, og det var ikke Live Landmark jeg fant. Selv hadde jeg god erfaring med gradert trening, men først etter at jeg brukte 18 mnd på å komme meg noenlunde på beina. Hvorfor jeg ble sendt hjem mitt i treningen vet jeg ikke (Helse Vest, Haugland rehabiliteringssenter). Jeg tror LP med en instruktør med litt vett kunne vært bra for meg. Bli frisk ville vært fantastisk, men da vil jeg helst prøve noe andre har sett at virker, og det er ikke LP.

 2. Bjørn- H. Jørgensen 25/01/2012 kl. 11:32 #

  Hadde vært kjekt å fått et syn fra partene sett i ly av publiserte oppdagelser vedr.ME ved Haukeland nå i slutten av 2011.

  • Tore N Fjelldal 29/01/2012 kl. 18:45 #

   Og da er det interresant at andre fysiske funn og behandlingsmetoder vanligvis ikke omtales I Norge.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: