Arkiv | Dagens Medisin RSS feed for this section

Flere sykere av omstridt ME-behandling

12 jan

Hentet fra Dagens Medisin: HER

NAFKAM har varslet helsemyndighetene etter at flere ME-pasienter skal ha blitt sykere etter kurs i Lightning Process.

Tre ME- pasienter har rapportert til Nasjonalt Informasjonssenter om alternativ behandling (NAFKAM) at deres helsesituasjon har blitt betydelig forverret etter å ha deltatt på kurs i det såkalte Lightning Process (LP)

Varsler fra flere pasienter
LP er et tre dagers treningsprogram som er utviklet av britiske Phil Parker. LP brukes først og fremst av pasienter med ME eller ME-lignende tilstander, men også av personer med depresjon, stress og fibromyalgi.

 Varslene fra flere pasienter om forverret helsetilstand har nå medført at NAFKAM har sendt varsel til Helsedirektoratet og Helsetilsynet om mulig grunn til bekymring.

– Vi registrerer sykdomsforløp som, etter bruk av alternativ behandling, har utviklet seg eksepsjonelt godt eller dårlig. Disse samler vi i Register for eksepsjonelle sykdomsforløp, RESF. Dersom vi mottar tre eller flere rapporter om negative sykdomsforløp tilknyttet en bestemt behandlingsform, har vi rutiner på å varsle helsemyndighetene, sier NAFKAM-direktør, Vinjar Fønnebø.

Rapporterer også bedring
Han forklarer at denne rutinen gjelder spesielt for historier innmeldt av kronikere.

Dersom de mottar historier fra personer med livstruende sykdom, som har opplevd å bli eksepsjonelt dårligere etter bruk av alternativ behandling, vil dette straks bli meldt til helsemyndighetene.

Fønnebø gjør samtidig oppmerksom på at RESF også inneholder 22 historier fra pasienter som har opplevd sine sykdomsforløp som eksepsjonelt bedre etter bruk av Lightning Process-teknikker.

– Disse er oversendt til forskerne på NAFKAM for å vurdere om man skal igangsette kontrollerte kliniske studier, sier han ifølge NAFKAM

Instruktører i Lightning Process mener at man gjennom bestemte øvelser kan snu negative tankemønstre, og slik kurere sykdom. I Norge er den alternative behandlingsformen spesielt mye brukt av ME-pasienter.

Reklamer

ME-sykdommen, familien og legene

9 nov

Det dukket nettopp opp en link til dette innlegget i feeden min på Facebook, og jeg trodde først det var skrevet i dag, men så etter hvert at innlegget er fra februar å år. Likevel jeg legge det inn her med en link til kilden. For det er helt klart vel verdt å lese. Veldig bra skrevet er det faktisk, og anbefales herved på det varmeste!

Innlegget er henten fra Dagens Medisin og er skrevet av Dag Coucheron, som er en velkjent og velrenommert psykiater.

Med rette har det vært spekulert, synset og følt omkring denne tilsynelatende gåtefulle sykdommen. Nå ser det heldigvis ut til at man får mer kjøtt på bena og etiologien ser ut til å komme seg over spekulasjonsstadiet.

Dette er bra, og samtidig litt trist. Bra, fordi disse pasientene fortjener å bli tatt på alvor og litt trist fordi man må ha laboratorieprøver, røntgenbilder eller andre naturvitenskapelige holdepunkter for at en sykdom er en sykdom.

Legene har vært skeptiske til denne formodede «funksjonelle» lidelsen. Er det virkelig en sykdom? Simulerer pasienten? Er det slik at pasienten lurer oss?

Ingen liker å bli lurt. Derfor er det viktig å undersøke saken så grundig vi kan, før merkelappen simulant, hypokonder eller hysteriker blir limt fast i pannen på vårt medmenneske.

Sendt til psykiateren: To søstre er mine pasienter. Den ene er tolv, den andre er syv år. Begge er så syke at de bare sporadisk kan møte på kontoret. I tillegg er en av foreldrene ME-syk. Diagnosen er ikke stilt av meg eller av fastlegen, men av en av landets ledende eksperter på området, en ordentlig, skikkelig indremedisiner med lang fartstid og stor troverdighet i det medisinske systemet.
Hvorfor er disse personene sendt til psykiater? Fordi man ønsket en psykiatrisk utredning. Det kunne jo være at det var psykiatri, alt sammen.

Konklusjonen på undersøkelsene har vært klar lenge. Ingen av de tre er psykisk syke. Tvert imot. Alle tre er svært velfungerende, intellektuelt og emosjonelt. Altså helt friske psykisk- bortsett fra at de ikke orker hverdagen. – Den er preget av residiverende og langvarige influensalignende infeksjonssymptomer, søvnproblemer og påfallende stor funksjonssvikt.  Barna er slitne, kvalme, kraftløse, tåler verken lyd eller lys, vippes av pinnen av høyrøstet tale, legger på seg, klarer av og til ikke å gå ned trappen eller gjennomføre en eneste klokketime på skolen. Slik har faktisk ganske mange det. Symptombildet stemmer påfallende godt med andre jeg har møtt med samme diagnose.

Les hele innlegget: HER