Tag Archives: webinar

CFS/ME – en sykdom som ofte ikke kommer alene: Webinar 21. oktober kl. 18-19.30

19 okt

The CFIDS Assosiation of America har en webinar-serie gående, og nå melder de fra sin Facebook-side at neste webinar vil bli førstkommende torsdag, den 21.oktober. kl. 12.00 p.m – 1.30 p.m EDT, dvs. fra kl. 18.00 – 19.30 norsk tid.

Indremedisiner Dr. Morris Papernik vil drøfte sykdommer som ofte opptrer sammen med CFS/ME

– Se link: http://www.facebook.com/CFIDSAssn

– For registrering av deltakelse på webinaret, klikk:  Link for registrering

Under den sistnevnte linken finnes flg. informasjon om webinaret – fritt oversatt til norsk av meg:

Originaltittel: Comorbid Conditions: The Alphabet Soup of  CFS

NB! Seminaret vil bli avholdt på engelsk!

Legg til endometriose, Lyme sykdom, Sjøgrens syndrom og vulvodynia*, og du har en stor og broget samling av sykdommer som ofte følger kronisk utmattelsessyndrom (CFS).

(De andre sykdommene? FM = fibromyalgi. GWS = Golfkrig syndrom. IBS = irritabel tarmsyndrom. IC = smertefull blære syndrom. MCS = Multipel Kjemisk Sensitivitet. TMJ = kjeveledd og muskelsykdommer.)

Bli med indremedisiner Dr. Morris Papernik fra ProHealth Leger Group og Hartford Hospital i Hartford, Connecticut, for en gjennomgang av CFS’ sammensatte sykdomsbilde, eller de sykdommer eller lidelser som er tilstede i tillegg til en primærsykdom eller -lidelse. Dessverre lider mennesker med CFS ofte av mer enn CFS alene. Dr. Papernik vil dele informasjon om de vanligste sammensatte sykdomsbildene som finnes i CFS-pasienter, og han vil gi tips og råd  for å håndtere slike sammensatte lidelser.

Dr. Papernik er godkjent indremedisiner. Han arbeider for å utdanne helsepersonell, samt å opplyse offentligheten om kronisk utmattelsessyndrom (CFS) og fibromyalgi. Han er medlem av fakultetet ved universitetet i Connecticut Medical School. Dr. Papernik er en av kun fire leger i landet som er representert i the federal Chronic Fatigue Syndrome Advisory Committee for the Department of Health and Human Services.

* http://en.wikipedia.org/wiki/Vulvodynia

Reklamer