Tag Archives: BREAKING NEWS

BREAKING NEWS: Dr. Judy Mikovits foredrag på NJCFSA 17. oktober 2010, XMRV positives notater

18 okt

SKREVET OG PUBLISERT kl. 01.40 I NATT –  av XMRV GLOBAL ACTION

XMRV Glabal Action skrev og publiserte kl. 01.40 i natt notater fra Dr. Judy Mikovits foredrag på NJCFSA 17. oktober 2010.

.

For å se originalteksten fra XMRV Global Action sine notater, klikk her

.

Hele teksten oversatt til norsk:

Jeg vil starte med å si at jeg hadde ikke sovet nok, og jeg kan ha oppfattet  noen av disse punktene galt. Jeg glemte også å få et konferansehefte med Judy’s lysbilder, så jeg skriver fra minnet. Jeg ble ikke så lenge at jeg fikk med meg Q & A (spørsmål- og svarrunden), så dette er bare notater fra hennes foredrag.

– Judy gjentok at det er ingen bevis på forurensning, og fremhevet at Bill Switzers mtDNA test ble brukt til å utelukke dette som en ekstra sjekk, foruten alle de andre verifikasjonene som ble gjort for Science-paper’et.

.
– Bevis for at HMRVs er forbundet med CFS/ME er mye sterkere enn sammenhengen med prostatakreft, fordi de har isolert viruset – noe ingen av prostatakreft-studiene har gjort.

.
– En av de negative studiene (Groom et. Al) brukte en metode for å påvise monoklonale antistoffer mot MLV Env proteiner (levert av Chesebro/ Evans). Denne testen gjenkjenner alle PMRVs unntatt XMRV.  Oops.

.
– Frank Ruscetti og Rachel Bagni isolerte virus fra Lo/Alter-pasienter (jeg tror det var de som tok en ny blodbrøve – der det var 8 av 9 av de som på nytt ble testet som testet positivt), og det de fant var XMRV.   DETTE ER STORT!!!

.
– Over 70 arter av mus ble testet av Coffin, og ingen av dem hadde XMRV. Dette er klart et nytt menneskelig retrovirus.

.
– Lo/Alter kjørte WPI UK-prøvene gjennom sine sonder og plukket opp et par flere positive enn det WPI hadde funnet.

.
– WPI familie- studiene ble utdypet. Judy viste slektstrær av noen generasjoner. Noen har CFS, noen Fibro, enkelte lymfomer,  ASD,  et hjerteinfarkt (11 år gammel gutt), noen er ikke smittet, noen er smittet men asymptomatiske. Samlet viste det en sterk familiær kobling.

.
– De har funnet HMRVs i mennesker så unge som ett år gamle barn, og i så gamle som 88 år gamle eldre.

.
– Judy estimerer utbredelsen til at mellom 10-20 millioner amerikanere er smittet. Jeg tror hun sa at dette var basert på data fra Blood Working Group.

.
– Viktig å merke seg er den tyske studien som fant XMRV via nasale vattpinner hos immunsupprimerte pasienter. Dette tyder på at smitte gjennom sekret fra luftveiene, er svært sannsynlig. Hun nevnte også blod, urin, og avføring  igjen som sannsynlige smittekilder.

.
Jeg må nevne at det var mange av våre mest kjente og kjære til stede, inkludert Hillary Johnson, Annette Whittemore, Marly Silverman, Donnica Moore, og Cairns familien (Peter tok en ny video av Judy utenfor før konferansen startet.)

.

Jeg komtil å tenke på et annet punkt. Den siste negative autisme-studien brukte Cooperative Diagnostic sin » drop o’ blod on paper’ «- test.  De har prøvd å få den publisert siden i fjor høst, men først etter at WPI presenterte sin autisme-poster på XMRV-workshop’en fikk de endelig publisert denne ‘crap’-studien. Hennes ord, ikke mine.

Reklamer